Плёсы Прыпяцi: Мазыршчына лiтаратурная

Галина Дашкевич* * *

Рукі ўскіну накрыж,
Смерці наперакор…
Ты валасы мне гладзіш,
Але ў вачах дакор.

Кажаш: «Навошта слёзы?
Сёння дажджы лілі…»
Тата, твая бяроза
Шэпча: «Салдат, жыві!»

З бойні ваеннай выйшаў:
Колькі страціў крыві!
Клічуць у садзе вішні:
«Родны, жыві, жыві».

Тата, цябе гукаюць
Прыстань i Красны Бор.
Помніш, як мы спявалі
Аж да світальных зор?

Як ты на сенажаці
Спрытна вяршыў стагі?
Чуеш? Гукае маці:
«Родны, жыві, жыві!..»

ДЗЯЦIНСТВА

Дзяцінства. Бацькоўскае хаты
Цяплейшы ў свеце парог,
Дзіцячай нагою прымяты
Ля ганку шаўковы мурог.

Наш сад белапенны, як казка,
Так шчодра даруе свой цвет.
Дзядулі рупліваю ласкай
Тут кожны карэньчык сагрэт.

Праз воблакі белыя яблынь
Ўглядаюся ў неба блакіт,
У свет неабсяжны я прагну
Ўзляцець. Ён увесь апавіт

Вялікаю тайнасцю. Чысты,
Бясконцы, шырокі прастор.
А мары даўно ля празрыстых,
Іскрыстых нязведаных зор.

Я мараю ўся апавіта,
Як сокам вясновым зямля,
Яна – мой дзівосны здабытак,
Пазнаю яе i здаля.

Як лепшую госцю вітаю,
І раптам ля дрэў заўважаю
Я тату. Ён ціха пяе.

Шырокія моцныя плечы
Пакрыты разорамі ран,
Іх вырадак-вораг знявечыў,
Мой бацька – былы партызан.

Нядаўна на ўсёй Беларусі
Грымелі цяжкія баі…
Ўсе ведаюць, як ганаруся
Я татам любым сваім.

Цяпер ён – настаўнік, ён вучыць
Нас роднае слова любіць,
Шматфарбнасць яго, мілагучнасць
Нам, дзецям, імкнецца адкрыць.

Падміргваюць вочы бадзёра –
Глыбокая сіняя плынь:
– Дачушка, як справы? Як школа?
У дзённіку плотка ці лінь?

Галіна ДАШКЕВІЧ.

9 мая

Анатолий Малюк* * *
Дарогі нашай Перамогі
Былі дарогі розныя:
Трагічныя і грозныя,
Штодзённа пераменныя,
Паходныя, ваенныя,
Паветраныя, водныя,
Лясныя, ўсенародныя,
Акопныя, салдацкія,
Пякельна-сталінградскія,
Смяртэльныя, блакадныя,
Шчаслівыя, парадныя,
Агнём святым ахрышчаны,
Ад нечысці ачышчаны, –
Бяссмертныя дарогі
Вялі да Перамогі –
Да нашай, запаветнай,
Да Сусветнай!

МАЙ
Май заўсёды знакаміты,
Май зялёны, сакавіты
На зямлі заўжды шчыруе,
Ён цвіце, кіпіць, віруе…
Многа сонца, многа траў,
У людзей – бясконцасць спраў.
Дзецям – радасць, птушкам – рай,
Шчодры травень – месяц май!

* * *

Я пакінуў гарадскі палон,
Лёгка дыхаецца мне на волі,
Дзе цвіце і раскашуе лён,
Дзе жывы блакіт яснее ў полі…

Ачышчаецца мая душа,
Гарката знікае прыкрай солі…
Светла так, як быццам бы імша
Правіцца ў гэтым наваколлі.

ЛЕТА НА ПАЛЕССI

Палессе, поўнае святла,
Нямерана ўсюды зеляніны…
Яснее неба, як са шкла,
І дуб расце былінны.

Цвіце агніста іван-чай,
Дзе на ўзлессі сухастоі…
Да бульбы прытуліўся малачай
І зверабой у радасным настроі.

Дарога ўдалеч. Спелыя жыты,
Мядовы пах чырвонай канюшыны.
О, колькі некранутай пекнаты
У гэтым краі, што ў нас адзіны!

Анатоль МАЛЮК.

9 мая

Валентина НикитинаПЕРШЫ БОЙ

Вайна, сорак першы. Граніца.
У снах ты прыходзіш сюды.
І той першы бой часта сніцца
Ля Нёмана сіняй вады.

Адкуль наплыло тое ліха?
Адкуль узялася бяда?
Дзе Нёман каціў хвалі ціха, –
Парыла ў тумане вада…

Ды гул самалётаў парушыў
Адвечны прыроды спакой.
Зямля патанула ў скрусе,
Змяшалася неба з вадой.

І ты, малады і бязвусы,
Падняў у атаку свой ўзвод
За край дарагі, за зямлю Беларусі,
За мірнага сонца ўсход.

Палілі гарматы, і кулі свісталі,
Толькі наперад – ні кроку назад!
Вясковы хлапец у салдацкай шынелі
Выконваў Радзімы загад.

Валянціна НІКІЦІНА.

9 мая

Коляда фото с внуками* * *

В небо рвутся обелиски –
На земле немало их.
К павшим путь, увы, неблизкий.
Память светит для живых.

Свист осколков, дым пожарищ
Притянул к себе гранит.
Пал боец, чтоб жил товарищ, –
Память их всегда хранит.

Сквозь огонь и пули – к звездам.
Ох, и труден этот шлях.
Память же сродни бороздам
В душах наших и полях.

На могилах – плиты, плиты:
Дань жестоким всем годам.
В бронзу век стоит отлитый…
Память внукам передам.

Лучик солнца пал на стелы –
Столько неги и тепла!
Память греет эти стрелы,
Чтобы жизнь рекой текла.

В синь взметнулись обелиски:
В Беларуси – сотни их.
К павшим путь, увы, неблизкий.
Память светит для живых.

* * *

Я бесконечно славлю смелого бойца,
Что пал за Родину свою на поле брани.
Пример беру, конечно, с деда и отца –
Врага земли моей согнули в рог бараний.

Стоит притихший мир у Вечного огня,
Дань отдавая тем, кто был зарыт в воронки.
Весенний ветер чуть касается меня –
И крепнет стих мой о войне, до боли громкий.

Его слагать непросто: мечется душа,
За всех безвременно ушедших плача горько.
К могилам всем склонилось время, не дыша,
Березка машет веткой майскою с пригорка.

* * *

Теплится домом сиротским деревня –
Выживших мало осталось дворов.
Падают вместе с дедами деревья.
Вот и сосед-фронтовик нездоров.

Светится китель его орденами,
Тянется к свету людскому душа.
Дарит мелодию хриплый динамик –
Слушает песню старик, чуть дыша.

Птицы щебечут за окнами рьяно:
Видно, поведать о счастье хотят.
Платою скромной – слеза ветерана.
Вывела кошка на солнце котят.

День приближается славной Победы.
Жизнь для нее не жалел человек.
Бога молю, чтоб оставили беды
Землю Полесья родного навек.

Александр КОЛЯДА.

9 мая

Ирина СусленкоСегодня новости в эфире, словно сводки
Давно минувшей огнедышащей войны.
И текст  у диктора серьезный и короткий –
О проявлениях «коричневой» чумы.
И холодеет растревоженное сердце,
И разрывается душа напополам –
Опять  случаются бессмысленные  смерти,
Опять  струится   кровь по юным  лбам.
А мне не верилось, что память  быстротечна
У новоявленных  политиков  страны,
Как  гибли батальоны вблизи Керчи
Под  жестким  натиском фашистской сатаны.
В атаку поднимались наши   деды:
Татарин,  русский, украинец, белорус.
Плечом к плечу в боях  стояли за Одессу,
За славный Киев, за Житомир, Ровно, Луцк.
Какой большой ценой досталась им Победа!
Солдаты гибли,  защищая нашу жизнь!
Но   вновь   тревога! –
На  страну-соседа
Жестоким  смерчем  налетел  неонацизм.
Хотя  казалось бы, что в двадцать первом веке,
Когда доступны и кино, и интернет,
Добро,  гуманность  будут в каждом человеке…
Увы, друзья…   но, к сожаленью, – нет…
Прошу, простите нас, родные ветераны,
За то, что  трудно  удержать нам хрупкий мир,
За то, что снова бередятся ваши раны,
И  мы  не ведаем порою, что творим.
Но в день великой и достойнейшей Победы,
Склоняя голову у Вечного  огня,
Клянемся честью наших прадедов и дедов
Святую память бесконечно сохранять!

ВЕТЭРАНАМ

Над Беларуссю сонца мірна свеціць
Ні год, ні два, а 70 гадоў.
Цвітуць сады, смяюцца дзеці,
Ды ветэраны ўспамінаюць зноў
Той страшны чэрвеньскі світанак,
Гул самалётаў, выбухі гармат.
Вайну прынёс той самы ранак,
Парушыў мірны сон салдат.
Ды вынеслі ўсё, ішлі да Перамогі
Чатыры доўгія, нялёгкія гады.
Успамінаюцца ваенныя дарогі
І пераможны май, калі цвілі сады.
Няхай над краем будзе чыстым неба,
Каб дзеці, унукі ў радасці раслі.
За мір і за духмяны бохан хлеба –
Паклон вам, ветэраны, да зямлі!

Ірына СУСЛЕНКА

9 мая

ВолковТАНК НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

На пьедестал поставлена броня,
Что траками измерила Европу;
И шрамы сварки – раны от огня,
Впервые танк оставил свою роту.

Заваренные люки, триплекса,
И поднято орудие – нет боя;
Четыре года длилась полоса
Войны с фашизмом, не было покоя.

Ты грудью шел, давил врагов в землянке,
Не спрятаться, не скрыться за бугор;
Необходима ярость – мчаться в танке
И принимать огонь, почти в упор.

Здесь не бывало легкого раненья
(Удар болванки – раны от брони);
Одно желанье и одно стремленье:
Победа над врагом, его гони.

Заслуженный тобою пьедестал,
Честь по заслугам верно воздается:
Ты отдыхаешь, ты в войну устал.
Победа нелегко в бою дается.

На гусеницу сложены цветы,
Застыл, как юноша из прошлого, на фото.
Ты на посту, воюешь снова ты –
Такая это трудная работа.

ПУТЬ К ПОБЕДЕ

Война, где плавился бетон,
Кирпич лежал «остекленелый»,
Стучал в «тарелке» метроном,
Весь двор, усыпанный стеклом,
И вой сирены оголтелый.

Войною лязгала дорога,
Где небо было все – ничье,
Да, не всегда была подмога,
И ран, и крови было много,
В окопах – воинов жилье.

Погода – холод, ветер, дрожь,
Жара страданий добавляла,
Стекал по каскам нудный дождь,
Недозревала в поле рожь –
Огнем военным выжигало.

Все нечистоты от войны
Перемешало с грязью, кровью,
А как боялись тишины,
Так неизвестности страшны,
И гимнастерки в поте с солью.

Бойцов обветренные лица
В окопах зимних под Москвой;
Жива, жива еще столица,
Метели снежной колесницей
Летят московской мостовой.

Мы видим дым над Сталинградом,
Над Волгой вздыбленной стеной,
Здесь сыплет бомбы небо градом,
Земля, пылающая адом,
И наступление волной.

Как скрежетала сталь по стали,
Горел и плавился металл,
Дугою Курской, даль за далью
Освобождалась! И эмалью
Уже блистал мемориал.

Давалась трудно нам Победа,
Не каждый возвратился в дом,
Но память всех отцов и дедов
Храним, не только в День Победы,
Расскажем правнукам о том.

Анатолий ВОЛКОВ.

9 мая

Татьяна ДорошкоРОДИНА

Здесь вербы отражаются в воде,
Приобретая невесомость веток,
Где в ряске – водяного бороде –
Резвятся стайки шустрых рыбьих деток.

И если вдруг потянет сквозняком,
Костер свои протянет лепестки…
Трусливый мрак попятится ползком
От круга счастья у родной реки.

* * *

Не спит мой Мозырь, светят ласково огни,
Звучит чарующе старинная соната,
Купаюсь в звуках, что влекут меня куда-то,
Где только грезы и мечты мои одни…

И впечатления не вяжутся в слова –
Неуловимы, ускользающи, пьянящи…
И струны нервов отзываются все чаще,
Когда пленительный мотив звучит едва.

Пассаж и поворот, и разворот –
И грусть моя сменяется улыбкой.
Ведет мелодию пронзительная скрипка,
И глухо вторит растревоженный фагот.

Накидка неба из сияющей парчи…
Душа в предчувствии чудесных озарений.
Звучит соната, как ее задумал гений,
И Мозырь нежно растворяется в ночи.

* * *
Ищу незыблемую связь
С землей и, может, с небесами,
А ветер всеми голосами
Звучит и плача, и смеясь.

И снова нежная сирень
Напоминает пору детства.
Давно испытанное средство –
На миг вернуть забытый день.

Татьяна ДОРОШКО.

Плёсы Прыпяцi: Мазыршчына лiтаратурная: 1 комментарий

  • 08.05.2014 в 20:20
    Permalink

    Татьяна Дорошко понравилась.

    Рейтинг комментария:Vote +10Vote -10

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *